Tiêu điểm
Giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô từ ngày 01/7/2023 là nội dung tại Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023.

Giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô từ ngày 01/7/2023 là nội dung tại Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023.

Biểu giá dịch vụ kiểm định An toàn Kỹ thuật và BVMT xe cơ giới áp dụng từ 0h ngày 22-03-2023 Biểu giá địch vụ Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).Tuy Nhiên Theo Thông Tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 thì mức thu lệ phí được giảm 50% so với mức giá mới cụ thể như sau:

Tăng giá đăng kiểm ô tô từ 8/10/2022

Tăng giá đăng kiểm ô tô từ 8/10/2022

-Theo quy định mới của Bộ Tài chính, giá dịch vụ đăng kiểm ô tô sẽ được điều chỉnh tăng 10.000 đồng/xe so với hiện nay, áp dụng từ 8/10/2022.