Tiêu điểm
Tăng giá đăng kiểm ô tô từ 8/10/2022

Tăng giá đăng kiểm ô tô từ 8/10/2022

-Theo quy định mới của Bộ Tài chính, giá dịch vụ đăng kiểm ô tô sẽ được điều chỉnh tăng 10.000 đồng/xe so với hiện nay, áp dụng từ 8/10/2022.