Tiêu điểm
 Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024

Trung tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Thừa Thiên Huế kính thông báo đến Khách hàng lịch nghĩ lễ 30/4 Ngày giải phong Miền Nam và 01/05 Ngày Quốc Tế Lao động cụ thể như sau:

Giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô từ ngày 01/7/2023 là nội dung tại Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023.

Giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô từ ngày 01/7/2023 là nội dung tại Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023.

Biểu giá dịch vụ kiểm định An toàn Kỹ thuật và BVMT xe cơ giới áp dụng từ 0h ngày 22-03-2023 Biểu giá địch vụ Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).Tuy Nhiên Theo Thông Tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 thì mức thu lệ phí được giảm 50% so với mức giá mới cụ thể như sau: