Tiêu điểm

Giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô từ ngày 01/7/2023 là nội dung tại Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023.

1. Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành

Đơn vị tính 1000 đồng/xe

TT

Loại  xe cơ giới

Mức phí

Hiện tại 

giảm 10%

1

Xe ô tô tải, đoàn xe ô tô, xe ô tô đầu kéo có trọng tải trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng

570

564.3

2

Xe ô tô tải, đoàn xe ô tô, xe ô tô đầu kéo có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo

360 356.4

3

Xe ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn

330

326.7

4

Xe ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn

290

287.1

5

Máy kéo bông sen, công nông và các loại phương tiện vận chuyển tương tự

190

188.1

6

Rơ moóc, sơ mi rơ moóc

190

188.1

7

Xe ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt

360

356.4

8

Xe ô tô khách từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe)

330

326.7

9

Xe ô tô khách từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe)

290

287.1

10

Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương

250

247.5

 

2. Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa để kiểm định lại. Giá các lần kiểm định lại được tính như sau:

a- Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiếm định đầu tiên thì: miễn thu đối với kiếm định lại lần 1 và 2; kiếm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định tại Biểu 1.

b- Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiếm định lại thu bằng 50% giá quy định tại Biểu 1.

c- Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.Kiểm định xe cơ giới để cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ mồi trường (có thời hạn không quá 15 ngày) thu bằng 100% giá quy định tại Biểu 1.

3- Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt quá 3 lần mức giá quy định tại Biểu 1

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ

Cấp Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Nội dung các khoản thu

Mức thu(đồng/giấy)

 

- Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo); xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

- Riêng Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương).

20.000

 

 

 

45.000

Mức thu lệ phí này theo Thông tư 44/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tin tức liên quan khác