Tiêu điểm

Xe mới thu phí sử dụng đường bộ và phí kiểm định như thế nào?

1. Việc thu phí bảo trì đường bộ.

Thu phí bảo trì đường bộ theo quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2021, không thay đổi so với trước khi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT có hiệu lực.

2. Việc thu giá và lệ phí kiểm định cho xe mới.

Riêng đối với các phương tiện được miễn kiểm định lần đầu, trước mắt khi chưa có quy định mới của Bộ Tài chính về việc thu giá dịch vụ đăng kiểm thì không thu giá kiểm định, chỉ thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới.

(Tức là: Thu 90.000 đồng đối với xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, 40.000 đồng đối với các xe còn lại).

HVR

Tin tức liên quan khác