Tiêu điểm

Thông báo tuyển dụng viên chức 2023

Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Thừa Thiên Huế tuyển dụng Viên chức năm 2023 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Vị trí tuyển dụng: Đăng kiểm viên: 03; Nhân viên Nghiệp vụ: 01

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/3/2023 đến hết ngày 28/4/2023

– Địa điểm: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Thừa Thiên Huế

*****Chi tiết cụ thể xem tại đây:

*tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Tin tức liên quan khác