Tiêu điểm

Giới thiệu chung

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ gới Thừa Thiên Huế tiền thân là Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế, được thành lập theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 19 tháng 07 năm 1995 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 16 tháng 04 năm 1998 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành  Quyết định số 6/6/QĐ-UBND về việc thành lập Công ty đăng kiểm phương tiện đường bộ Thừa Thiên Huế. Sau đó đơn vị được đổi tên thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2004 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước. Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Thừa Thiên Huế trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của Sở giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Thường xuyên áp dụng cải cách thủ tục hành chính để tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi đến tham gia kiểm định.

2. Tăng cường đầu tư, duy trì cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị kiểm định bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định và luôn ở trạng thái ổn định phục vụ tốt nhất cho công tác kiểm định. 

3. Thực hiện kiểm định nhanh, gọn, chuyên nghiệp, đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định để rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong hoạt động kiểm định để bảo đảm tính chính xác và nâng cao chất lượng dịch vụ.

4. Ứng dụng sáng kiến cải tiến, thành tựu khoa học vào công tác kiểm định để đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao.

5. Thường xuyên củng cố, xây dựng đội ngũ VC & NLĐ có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ  năng giao tiếp văn minh, chuyên nghiệp và có  phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ.

6. Thường xuyên cải tiến, nâng cao hiệu lực và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong công tác kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới; để phục vụ các tổ chức, công dân với mức độ tốt nhất (nhanh chóng, chính xác, kịp thời và chất lượng).

MỤC TIÊU​​ CHẤT LƯỢNG

1. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch dự toán thu chi ngân sách, các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ liên quan khác do cấp trên giao.

2. Quán triệt 100% VC-NLĐ chấp hành và thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các nội quy-quy chế của cơ quan; thực hiện nghiêm những điều viên chức không được làm, các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành. Thực hành công vụ nghiêm minh, đúng thời gian, tiến độ đã đề ra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.  

3. Tiếp tục đào tạo đội ngũ viên chức có trình độ ngày càng nâng cao và có thái độ ứng xử giao tiếp văn minh, lịch sự. Tiếp tục cử viên chức tham dự các lớp đào tạo: đăng kiểm viên bậc cao: 02 người, đào tạo kiến thức về ISO 2015: 02 người; nghiệm thu cải tạo XCG: 02 người; các lớp đào tạo về công tác kế toán, văn thư lưu trữ và các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ khác…

4. Tăng cường kiểm tra giám sát của Lãnh đạo trong công tác kiểm định để bảo đảm tính chính xác và chất lượng dịch vụ được cung ứng đầy đủ 100%.

5. Thực hiện công tác từ thiện năm 2019, trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Giải quyết 100% và kịp thời các kiến nghị hoặc khiếu nại hợp lý của tổ chức, công dân liên quan đến công tác kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới; các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng quy định hiện hành.

7. Tích cực tham gia 100% phong trào thi đua do cấp trên phát động, xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa. 

 

Tin tức liên quan khác