Tiêu điểm

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THỪA THIÊN HUẾ

I. Ban lãnh đạo:

Phó Giám đốc Phụ trách

1. Ông Nguyễn Thanh Tuệ

- Kỹ sư cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới

Tel:0914172241

Email: thanhtue1970@gmail.com

Kế toán trưởng:

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

- Cử nhân kinh tế

Tel: (0234) 3826791          Fax: (0234) 3826791

Email: honghadk@gmail.com

II Trưởng, Phó các phòng

3. Ông Nguyễn Công Huy

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- Cử nhân kinh tế

- Phó phòng kiểm định

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Email: conghuy81@gmail.com

4. Ông Nguyễn Đình Phước

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- Cử nhân kinh tế

- Phó phòng kiểm định

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

 Email: conghuy81@gmail.com

5.Ông Trần Thanh Út

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- Phó phòng Tổng hợp

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

Email: thanhuttme@gmail.com

III. Phòng Kiểm định

6. Ông Phan Khắc Hân

- Kỹ sư cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

 

Email: pkhan@gmail.com

7. Ông Nguyễn Thành Sơn

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

 

Email: thanhson.oto@gmail.com

8. Ông Hà Văn Trọng

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

 

Email: vantrongc4b@gmail.com

10. Ông Hồ Mạnh Cường

- Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới

 

Email: manhcuongdkhue@gmail.com

11. Ông Trần Xuân Hoài

- Kỹ sư cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới

 

Email: tranxuanhoai06c4b@gmail.com

12. Ông Hồ Thanh Phong

- Kỹ sư cơ khí động lực

- ĐKV kiểm định xe cơ giới

 

Email: phongho24@gmail.com

13. Ông Phan Văn Trí

- Kỹ sư cơ khí chế tạo

- ĐKV kiểm định xe cơ giới tập sự

 

Email: vantrihue2015@gmail.com

IV. Phòng Tổng hợp

14. Bà Trần Quanh Quỳnh Châu

- Cử nhân kinh tế

- Thủ quỹ

 

Email: tranquangquynhchau1408@gmail.com

15. Bà Trần Nguyễn Quỳnh Châu

- Cử Nhân Kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

 

Email: qchau2012@gmail.com

16. Bà Thân Trọng Bảo Huyền

- Cao đẳng y tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

 

Email: thantrongbaohuyen@gmail.com

17. Bà Võ Dương Bảo Hương

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

 

Email: vdbaohuong@gmail.com

18. Bà Nguyễn Thị Phương Liên

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

 

Email: phuonglien190379@gmail.com

19. Ông Hà Xuân Bình Minh

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

 

Email: hxbminh@gmail.com

 

20. Bà Trần Thị Thúy Nga

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

 

Email: tranthuynga258@gmail.com

21. Ông Trần Hưng Phúc

- Cử Nhân Kinh tế

- Đại học Sư phạm Tin học

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

 

Email: phucvrhue@gmail.com

22. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

 

Email: thuydk56@gmail.com

23. Ông Võ Quanh Vinh

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

 

Email: dinhvinhdk@gmail.com

24. Bà Trần Thị Hồng Vân

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới

 

Email: vandangkiem@gmail.com

25. Bà Lê Thị Mỹ Linh

- 12/12

- Bảo vệ

 

Email: Lemylinh56@gmail.com

26. Ông Lê Hữu Quyền

- Trung cấp kế toán

- Bảo vệ

 

Email:

27. Bà Trần Thị Kim San

- 12/12

- Bảo vệ

 

Email: sanvrhue@gmail.com

 

 

Tin tức liên quan khác