Tiêu điểm

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng và Lịch phỏng vấn

1. Số lượng tuyển dụng : 05 chỉ tiêu

2. Vị trí tuyển dụng: Đăng kiểm viên 04. Nhân viên Nghiệp vụ 01

3. Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển

4. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

Ngưng nhận hồ sơ kể từ ngày 20/04/2023

***** Chi tiết xem  tại đây

Tin tức liên quan khác