Tiêu điểm

Thông báo tuyển dụng viên chức 2022

Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Thừa Thiên Huế tuyển dụng Viên chức  năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Vị trí tuyển dụng: Đăng kiểm viên: 02; Nhân viên Nghiệp vụ: 01

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/04/2022 đến hết ngày 30/05/2022

– Địa điểm: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Thừa Thiên Huế

*****Chi tiết cụ thể xem tại đây:

 

Tin tức liên quan khác