Tiêu điểm

Vị trí các trung tâm đăng kiểm Thừa Thiên Huế

Trung tâm 75.01S: 
Địa chỉ: 332 Điện Biên Phủ, Trường An, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.. 
ĐT: (0234) 3826 791 
Fax: (0234) 3826 791 

Trung tâm 75.02S: 
Địa chỉ: Văn Xá, Hương Văn, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
ĐT: (0234) 3760 086
Fax: (0234) 3826 791

Tin tức liên quan khác