Tiêu điểm
Tăng giá đăng kiểm ô tô từ 8/10/2022

Tăng giá đăng kiểm ô tô từ 8/10/2022

-Theo quy định mới của Bộ Tài chính, giá dịch vụ đăng kiểm ô tô sẽ được điều chỉnh tăng 10.000 đồng/xe so với hiện nay, áp dụng từ 8/10/2022.

Phí và lệ phí kiểm định xe cơ giới áp dụng từ 01-2022

Phí và lệ phí kiểm định xe cơ giới áp dụng từ 01-2022

Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới (Ban hành kèm theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)