Tiêu điểm

Những xe nào được gia hạn kiểm định theo thông tư 08/2023/TT-BGTVT

Theo thông tư 08/2023/TT-BGTVT Những xe hội đủ điều kiện như sau thì được gia hạn thêm chu kỳ kiểm định

- Xe dưới 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải.

- Có hạn kiểm định sau ngày 03/6/2023

- Xe có năm sản xuất sau năm 2002.

Giấy xác nhận gia hạn thời gian kiểm định

Vậy Quý khách hàng có xe ô tô hội đủ điều kiện trên vào website https://giahanxcg.vr.org.vn/ để tra cứu và in giấy gia hạn kiểm định.

Hướng dẫn cách thực hiện gia hạn kiểm định

HVR

Tin tức liên quan khác