Phí và lệ phí kiểm định xe cơ giới áp dụng từ 01-2022

Phí và lệ phí kiểm định xe cơ giới áp dụng từ 01-2022

Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới (Ban hành kèm theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chủ xe cơ giới, lái xe cần biết khi kiểm định

Chủ xe cơ giới, lái xe cần biết khi kiểm định

-Xe cơ giới được lập Hồ sơ phương tiện, kiểm định tại bất kỳ Đơn vị đăng kiểm nào trên cả nước. - Chủ phương tiện chỉ được lập Hồ sơ phương tiện một lần (nếu đạt). Hồ sơ phương tiện được lưu giữ tại Đơn vị đăng kiểm lập Hồ sơ phương tiện trong suốt quá trình sử dụng của xe cơ giới.

Quy định về kiểm tra biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe

Quy định về kiểm tra biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe

Biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe; biển số ở thành sau và hai bên thành xe được kẻ bằng sơn hoặc dán bằng băng dính màu (decal ni lông) đảm bảo chắc chắn không bị bong tróc. Nội dung biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe được quy định đối với từng loại phương tiện như sau: