Tiêu điểm

Chức năng nhiệm vụ

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ chính như sau:

1. Phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế.

2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới theo quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải "Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" và Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ "Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới".

3. Tổ chức nghiệm thu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cải tạo theo Thông tư 85/2014/TT-BGTVT.

4. Tham gia giám định tình trạng kỹ thuật phương tiện giao thông đường bộ theo yêu cầu của các cơ quan liên quan.

5. Tổ chức thực hiện kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên phương tiện cơ giới đường bộ.

6. Thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe ô tô theo quy định.

Tin tức liên quan khác