Tiêu điểm

Huế kiểm soát ô tô chở hàng hóa ra vào thế nào giữa dịch Covid-19?

Cấp “phiếu kiểm soát” theo màu đối với từng loại phương tiện

Ngày 3/8, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vừa ban hành văn bản số 6847/UBND-GT về việc tiếp tục thực hiện công tác quản lý phương tiện vận tải bằng ô tô ra vào Thừa Thiên - Huế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất bổ sung giải pháp quản lý phương tiện vận chuyển ra, vào tỉnh Thừa Thiên - Huế theo hình thức cấp “phiếu kiểm soát” (phù hiệu) đối với từng loại phương tiện.

Cụ thể, đối với xe chỉ đi ngang qua tỉnh Thừa Thiên - Huế, không giao nhận hàng tại tỉnh sẽ được cấp phù hiệu màu xanh. Những phương tiện này không cần đăng ký trước, chỉ khai báo tại các chốt và sẽ được cấp phù hiệu. Sau khi xe sắp ra khỏi địa bàn, yêu cầu lái xe trả lại phù hiệu khi đến chốt đầu ra của tỉnh.

Đối với xe đến giao hàng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế từ vùng có dịch, vùng không có dịch cũng được cấp phiếu nhận diện theo màu…

Đối với xe đến từ vùng không có dịch sẽ được cấp phù hiệu nhận diện màu vàng; yêu cầu chủ nhận hàng (tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) phải đăng ký trước qua mạng và được Sở GTVT phê duyệt. Sau khi được duyệt và cấp phù hiệu, lái xe được phép trực tiếp đưa xe đến nơi giao nhận tại điểm đăng ký được duyệt. Khi đến chốt đầu ra của tỉnh, lái xe trả lại phù hiệu.

Còn đối với xe đến từ vùng dịch sẽ được cấp phù hiệu màu đỏ (hoặc hồng), lái xe không được phép lái xe vào Thừa Thiên - Huế, rời khỏi xe để lực lượng chức năng hướng dẫn đến khu cách ly. Sau khi giao xe và trong thời gian chờ nhận lại xe (tại các chốt hoặc trạm trung chuyển) phải thực hiện, tuân thủ việc cách ly theo quy định tại các điểm chốt kiểm soát.

Chủ nhận hàng (tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) có trách nhiệm bố trí lái xe đang ở tại tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiếp nhận và lái xe từ các chốt kiểm soát hoặc trạm trung chuyển về địa điểm giao nhận hàng. Lái xe tự trang bị, sử dụng áo quần, phương tiện bảo hộ y tế (khẩu trang, áo, quần...) trong suốt quá trình tiếp nhận, giao hàng và đến điểm giao nhận trả xe.

“Trường hợp các xe vận chuyển hàng hóa cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ lực của tỉnh, nếu đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch và cách ly cho lái xe đến từ vùng dịch (được Sở GTVT và Sở Y tế xác nhận) sẽ được cấp phù hiệu màu vàng, lái xe được phép tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến nơi giao nhận hàng được duyệt. Chủ nhận hàng tại Thừa Thiên - Huế và lái xe thực hiện các nội dung yêu cầu đối với xe được cấp phù hiệu nhận dạng màu vàng”.

Bố trí địa điểm trung chuyển hàng hóa và khu cách ly cho các lái xe

Để thực hiện quy định trên, tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu UBND cấp huyện tại các điểm chốt đầu vào (Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới) khẩn trương khảo sát, bố trí địa điểm trung chuyển hàng hóa và khu cách ly cho các lái xe đảm bảo thuận tiện cho công tác kiểm soát, phối hợp giữa các lực lượng.

Chịu trách nhiệm in các phù hiệu theo biểu mẫu trên khổ giấy A5 và đóng dấu xác nhận của UBND cấp huyện để chuyển cho các chốt kiểm soát, các trạm trung chuyển. Đồng thời, bố trí tối thiểu 3 cán bộ hoặc tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ phát và ghi phiếu tại mỗi chốt.

Trung tâm Y tế, CDC cấp huyện kiểm tra, thực hiện phun khử trùng ca bin, phương tiện, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định trước khi cho tài xế của chủ nhận hàng tại Thừa Thiên - Huế tiếp nhận xe.

Lực lượng tại các chốt và tuần tra chịu trách nhiệm quản lý cấp phù hiệu theo kết quả được duyệt trên hệ thống phần mềm đối với từng đối tượng vận chuyển được cấp phù hiệu màu vàng, xanh nói trên.

Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa đi từ vùng dịch thì hướng dẫn đưa phương tiện đến chốt kiểm soát hoặc trạm trung chuyển để đổi lái xe và cấp phù hiệu màu đỏ (hồng); đồng thời đưa các lái xe đến điểm cách ly theo quy định.

Chịu trách nhiệm thu hồi các phù hiệu đã cấp khi xe rời khỏi Thừa Thiên - Huế; đồng thời, hàng ngày Sở TT&TT trích xuất camera để xác định xe vào và ra tỉnh Thừa Thiên - Huế qua các chốt để kiểm soát xe vào nhưng chưa ra khỏi tỉnh, gửi Công an tỉnh kiểm tra, xử lý theo quy định…

Tỉnh cũng yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, xác nhận điều kiện cách ly và phòng chống dịch của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ lực trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông báo để cac chốt cấp phù hiệu màu vàng cho xe lưu thông...

https://www.baogiaothong.vn/

Tin tức liên quan khác